O studiju

Opis studija: Specijalističko osposobljavanje obuhvaća suvremeno poimanje kriminaliteta i sigurnosti pojedinca, pravnih subjekata i države; razumijevanje etiologije, predviđanje, usvajanje temeljnih načela otkrivanja i dokazivanja različitih oblika kriminaliteta; poznavanje različitih suvremenih oblika prevencije i suzbijanja kriminaliteta i drugih oblika ugrožavanja sigurnosti. 

Nositelj studija: Sveučilište u Rijeci 

Trajanje studija: Tri semestra u ukupnom opterećenju 90 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij: Pravo upisa na studij imaju studenti koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz humanističkog i društvenog područja s ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova ili usporediv studij u inozemstvu (što se utvrđuje postupkom akademskog priznavanja inozemne kvalifikacije).

Razlikovni ispiti za sve one koji nisu završili srodnu sveučilišnu dodiplomsku ili sveučilišnu diplomsku razinu studija su sljedeći: Ustav Republike Hrvatske, Ljudska prava, Kazneno pravo, Kazneno postupovno pravo.

Akademski naziv: sveučilišni/a specijalist/ica kriminalističkog istraživanja (univ.spec.crim.).