O studiju

7. generacija studenata (upisani u ak. god. 2016./2017.)
IZVEDBENI PLAN NASTAVE za ak. god. 2016./2017
.  (25. listopada 2016., izmjene 18. siječnja 2017.)

6. generacija studenata (upisani u ak. god. 2014./2015.)
Izvedbeni plan Studija 2015./2016.  (22. studenoga 2015.)
Izvedbeni plan Studija
 (24. veljače 2015.)Prijava i obrana završnog rada

Obrazac A - Prijava teme završnog rada
Obrazac B - Zahtjev za pokretanje postupka ocjene i obrane završnog rada
Obrazac C - Izjava o autorstvu rada i javnoj objavi rada