Nositelji i predmeti PDSS Kriminalističko istraživanje 2018./2019. akad. god.
Nositelji i predmeti poslijediplomskog
specijalističkog studija 2018./2019. akademske godine 


Opis pojedinog predmeta  (preuzmi)

Senat Sveučilišta u RIjeci prihvatio je izmjene i dopune poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje Odlukom koja je donesena 26. lipnja 2018. godine na 16. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci.
POPIS MODULA/PREDMETA
Semestar: 1. 
MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS
  Usporedno i europsko kazneno pravo Doc. dr. sc. Igor Martinović sunositelj prof. dr. sc. Robert Esser 20 0 0 6 O
  Taktika otkrivanja i dokazivanje kaznenih djela Prof. dr. sc. Petar Veić 20 0 0 6 O
  Fenomenologija suvremenog kriminaliteta Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić 10 0 0 3 I
  Ljudska prava i kriminalističko istraživanje Prof. dr. sc. Miomir Matulović 10 0 0 3 I
  Politika suzbijanja kriminaliteta Prof. dr. sc. Leo Cvitanović 10 0 0 3 I
  Penologija Izv. prof. dr. sc. Ksenija Butorac 10 0 0 3 I
  Sociologija kriminaliteta Prof. dr. sc. Boris Banovac 10 0 0 3 I
  Organizacija kriminalističkog istraživanja Izv. prof. dr. sc. Anton Dvoršek 10 0 0 3 I
  Kriminalistički spoznajni proces Prof. emer. dr. sc. Darko Maver 10 0 0 3 I
  Fiskalni kriminalitet Doc. dr. sc. Ante Orlović 10 0 0 3 I
  Imovinske tražbine u kaznenom postupku Prof. dr. sc. Eduard Kunštek 10 0 0 3 I

 

*Studenti biraju 6 izbornih predmeta pri upisu.

 

POPIS MODULA/PREDMETA
Semestar: 2. 
MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS
  Sudskomedicinske ekspertize

prof. dr. sc. Dražen Cuculić dr. med.,
prof. dr. sc. Blaženka Grahovac, dipl. ing. med. biokemije,
izv. prof. dr. sc. Valter Stemberga, dr. med.

16 4 0 6 O
  Pregled forenzičnih znanstvenih disciplina Prof. dr. sc. Petar Veić,         
Prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić,
prof. dr. sc. Mladen Petravić
20 0 0 6 O
  Međunarodna kaznenopravna i policijska suradnja Doc. dr. sc. Stjepan Gluščić, profesor visoke škole 10 0 0 3 I
  Elektronički dokazi Prof. dr. sc. Eduard Kunštek 10 0 0 3 I
  Istraživanje mjesta događaja Doc. dr. sc. Josip Pavliček 10 0 0 3 I
  Forenzička psihopatologija Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić,
Prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med.
10 0 0 3 I
  Otkrivanje i dokazivanje u prekršajnom postupku Doc. dr. sc. Igor Martinović 10 0 0 3 I
  Istraživanje pomorskih nesreća Prof. dr. sc. Serđo Kos 10 0 0 3 I
  Forenzička psihologija Doc. dr. sc. Dražen Kovačević 10 0 0 3 I
  Prava osoba kojima je oduzeta sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava Doc. dr. sc. Maša Marochini Zrinski 10 0 0 3 I
  Metode istraživanja sigurnosnih pojava Doc. dr. sc. Joško Vukosav 10 0 0 3 I
  Privatna istraživanja Prof. dr. sc. Petar Veić 10 0 0 3 I
 

*Studenti biraju 6 izbornih predmeta.


POPIS MODULA/PREDMETA
Semestar: 3. 
MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS
  Završni rad          30 O