Obavijesti

Obavijest o obrani završnih radova - 24. veljače 2018.

Temeljem Odluke Vijeća poslijediplomskog specijačlističkog studija Kriminalističko istraživanje od 21. veljače 2018. (KLASA: 643-02/18-01/02, URBROJ: 2170-57-01-18-1) u subotu 24. veljače 2018. godine u prostoriji S-031 zgrade sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, bit će održane obrane završnih radova kako slijedi:

- Kako profiliranje može pomoći u borbi protiv terorizma? studenta Zlatka Černija

- Kriminalističko istraživanje kaznenog djela pranja novca studentice Slavice Đokić

- Kriminalističko-obavještajna djelatnost studenta Roberta Kralja

- Izbjegavanje carinskog nadzora - kazneno djelo ili prekršaj? studentice Inge Maleš 

- Razmjena informacija i podataka kao preduvjet efikasnog provođenja postupaka potraga u okvirima međunarodne policijske suradnje studentice Ivane Marag 


OBAVIJEST O OBRANI